Rakensimme vaalikoneen, joka toimii ajatusten voimalla!

3.6.2021 klo 14:51

Arvotutka katsoo ehdokkaiden teemoja kuusiulotteisten arvosilmälasien läpi. Kyse on suurista asioista alkaen mahdollisuuksien tasa-arvosta ja sosiaalisesta vastuuntunnosta päätyen hyvän talouden ja kestävän kehityksen näkökulmiin. Mutta eihän kuntavaaleissa ole juuri tapana puhua arvoista saati aatteista. Miksi siis tällainen tutka? - No, ehkä juuri siksi. Katso, mistä on kysymys.

Aleksiksen Arvotutka etsi arvoja, ja löysi samalla 
hienon valikoiman ehdokkaita


Politiikassa on aina kyse arvoista ja aatteista, myös kuntavaaleissa. Siksi Aleksis Kiven Kokoomus rakensi arvolähtöisen vaalikoneen.

Tätä konetta - Arvotutkaa - käyttäessämme, keskityimme lähimpään vaikuttamisympäristöömme, Kokoomukseen ja Helsinkiin. Tuloksena löysimme kokonaisuutena erinomaisen listan ehdokkaita (kaikki Helsingin kokoomusehdokkaat), monta hienoa vaaliohjelmaa ja sitten myös joukon Arvoleijonia – ehdokkaita, jotka ohjelmissaan tuovat esimerkillisellä tavalla esiin sen arvopohjan, joka heidän käytännön valintojaankin ohjaa.

Vaaleissa tästä arvojen esillä pidosta on heille varmasti etua, arvopohjalla kun on iso merkitys valinnoissa. Vaalien välillä tämä etu ilman muuta korostuu - hyvät ja esillä pidetyt arvot luovat kestävää linjaa ja vahvistavat kansalaisten luottamusta edustajiinsa. 

Arvot ovat paitsi politiikan, myös ihmisyyden syvintä ydintä. Siksi niitä ei Aleksiksen Arvotutkassa arvioinutkaan mekaaninen kone, vaan ihmiset arvoineen:

Arvot ovat aina valintaa – niin Arvotutkassakin

Tutkan ytimeen valitsimme kuusi meille tärkeää ja Kokoomuksenkin periaatteissa olennaista arvokokonaisuutta. Niitä lähdimme sitten etsimään ehdokkaiden ohjelmista:

  • Mahdollisuuksien tasa-arvo ja Ihmisten yhdenvertaisuus

  • Sosiaalinen omatunto sekä Sivistys, koulutus ja kasvatus

  • Vapauden ja vastuun erottamaton liitto

  • Suvaitsevaisuus sekä ymmärrys ihmisten ja maailman monenlaisuudesta 

  • Kestävä kehitys ja ympäristö 

  • Vastuullinen markkinatalous, sekä ihmisen että järjestelmän näkökulmasta

Valitut näkökulmat ovat laajoja ja osaksi keskenään päällekkäisiä. Mutta niinhän monet arvot ovat.

Vain yhden tai parin arvon hyväkään esille nousu ei vielä taannut suosituslistoille pääsyä. Sen sijaan selvät merkit useammasta saattoivat jo tuottaa tulosta.

Tuloksiin vaikutti myös se, että kaikkein keskeisimpinä näkökulmina asioina pidimme kahta ensimmäistä kohtaa – mahdollisuuksien tasa-arvoon sekä sosiaaliseen omatuntoon ja sivistykseen liittyviä arvoja. Ehdokkaan asemaa vahvisti myös oivaltava näkemys siitä, mitä kaupunki voisi olla. 

Mitä opimme?

Arvojen esittely näyttää jakavan ehdokkaita: sitä tehdään joko hyvin, hieman tai ei ollenkaan.

Esiin nousseesta vahvojen ja vielä hieman vahvempien ehdokkaiden joukosta muodostui lopulta laaja. Ja ne vielä hiukan vahvemmat saivat arvioinnissamme niin sanotun Pientä lisäarvoa -prenikan. Se annettiina arvo- ja aatepohjan selkeästä näkyville panosta. Listassa tämä on merkitty pikku tähdellä.

Kaikkiaan ´arvoehdokkaitamme´ kertyi 37.  Todellisuudessa porukka on varmasti paljon laajempi, mutta tässä yksittäisiä mielipiteitä ja asioita sekä asiantuntemusta painottavassa maailmassa arvoja ei ehkä aina muisteta kirjoittaa näkyviin.

Arvotutkan tavoite on nostaa esiin arvojen ja aatteellisten ajatusten tärkeys niin, että niistä voidaan käydä jatkuvaa keskustelua. Silloin arvot tulevat kunnolla mukaan käytännön politiikan työpöydälle - sille paikelle ja siihen käyttöön, johon ne todellakin kuuluvat.

Arvoiltaan erinomaisia vaaliohjelmia on Arvotutkan mukaan muun muassa seuraavilla ehdokkailla

 

Andersson Annika

Apter Ted *

Haavisto Joona *

Haglund  Iida

Hellman Veera *

Iskanius Anniina

Jokinen Juho

Kasurinen Riina

Koivunen Janne

Kokko Kristiina *

Korpinen Sini *

Kuhta Niina *

Lainela Ami

Mertsola Silva *

Minkkinen Niina

Määttä Ossi *

Niiranen Matti

Nurmela Jeremias

Pajula Matias

Pajunen Jenni *

Pakarinen Pia *

Parpala Matti *

Pillai Balan *

Pirkkala Pekka *

Puustinen Anu *

Rautava Risto

Rissanen Laura

Sahlberg Jussi

Sarkomaa Sari

Savolainen Sera

Sazonov Daniel *

Suomalainen Nina *

Turtiainen Joona *

Urasto Petra *

Valtonen Elina *

Vartiainen Juhana *

Vierunen Maarit

 

*) Pientä lisäarvoa -prenikka vahvasta ohjelmasta vahvojen joukossa. 

Toimiko tutka oikein? Arvoasioissa kone ei koskaan toimi oikein - päätä siis ihan itse

Ehdokkaiden omilla nettisivuilla tai vastaavilla olevat tavoitteet sekä Helsingin Kokoomuksen sivujen lyhyet esittelyt ovat olleet Arvotutkan ehdoton ykköslähde.

Jollet ole varma, että tämän vaalikoneen tuotos on superobjektiivinen… ?, arvioi sinua kiinnostavien ehdokkaiden tavoitteita ja ohjelmia itse!