AKKn aloite kesäkuun puoluekokoukselle: Kokoomuksen visio kaikkien Suomesta on tehtävä näkyväksi

26.4.2022

Mielestämme puolue alisuoriutuu sosiaalipoliittisessa keskustelussa, vaikka kaikkien ihmisten mukana pitäminen on kokoomuksen aateperinnön ytimessä. Tilanne on korjattava. Vaadimme uuden keskustelun aloittamista.

 

Aleksis Kiven Kokoomuksen aloite Kokoomuksen kesäkuussa 2022 pidettävälle puolekokoukselle

VISIOMME KAIKKIEN SUOMESTA TEHTÄVÄ NÄKYVÄKSI – ON UUDEN KESKUSTELUN AIKA.

Kaikki kansalaiset mukaan ottava sosiaalinen vastuu on aatteellisen perintömme ytimessä. Sitä varten ja koko Suomen rakentamiseksi Kansallinen Kokoomus on aikanaan perustettu. Hyvinvointi- ja sosiaalipoliittisessa keskustelussa puolue kuitenkin alisuoriutuu.

Ohjelmissa, aatehistoriassa sekä uusissa ihmisen turvaa ja osallisuutta koskevissa ajatuksissa on kestäviä rakennuspuita nykyaikaiseen sosiaalipolitiikkaan. Nämä ovat kuitenkin usein hajallaan, eikä niitä nykypolitiikassa riittävän usein esitetä kokonaisena näkemyksenä. Tilanne on korjattava. Kokoomus tarvitsee selkeitä näkökulmia ja oman kokonaisnäkemyksen sosiaaliturvasta ja sen uudistamisesta käytävään keskusteluun.

Tiedämme, että tämä on kokoomuslaisten toive. Selvää on myös, että kaikki suomalaiset odottavat meiltä parempaa. He odottavat meiltä suomalaisille ja Suomessa asuville haluamisen arvoisen tulevaisuuden rakentamista. Vastataan siis näihin odotuksiin, ei anneta heidän pettyä. Käynnistetään uusi ajatteleva keskustelu kokoomuksen hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikasta. Kilpailijamme eivät meiltä tällaista keskustelua toivo eivätkä odota, eivätkä tiedotusvälineet. Yllättäkäämme molemmat.

Tämä haaste on erittäin ajankohtainen. Suomesta ja täällä asuvista huolehtiminen vaatii juuri tänään erityisen paljon yhteisvastuullista järkeä ja sydäntä. Nykyinen ja edessä oleva kriisien, epävarmuuden ja niukkuuden kausi ei vähennä kaikkien ihmisten mukaan ottamisen ja yhteisen turvan tarvetta. Se lisää sitä.

Keskustelu tarvitsee konkreettisia tuloksia, joita voidaan käyttää jo tulevana syksynä. Sen jälkeen tätä vahvaa näkemystä tarvitaan kipeästi vuoden alun hallitusneuvotteluissa. Niissä juuri kokoomus voi olla vetäjän paikalla. Mutta ennen kaikkea keskustelun tuloksia tarvitaan suomalaisen sosiaaliturvan kokonaisvaltaisessa uudistamistyössä.

Hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta 

1. käynnistämään välittömästi koko puolueyhteisön läpäisevän keskustelun, joka selkeyttää hyvinvointipoliittista näkemystämme – kokoomuslaista ajattelua kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville haluamisen arvoisesta tulevaisuudesta. 

2. rakentamaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vision tätä näkemystä vastaavasta sosiaaliturvan kokonaisuudesta. 

3. toimimaan niin, että keskustelun tuloksena julkaistaan tuleviin hallitusneuvotteluihin mennessä mielipide- ja asiantuntijajulkaisu. Tämän sosiaalipoliittisen pamfletin on koottava yhteen näkemyksemme sosiaali- ja hyvinvointipolitiikasta sekä liitettävä ne Kansallisen Kokoomuksen aateperintöön.

Näkemyksemme mukaan tällä keskustelulla ja julkaisulla tulee olla vahva sosiaalinen omatunto. Ajattelussa on oltava sininen lanka, joka avaa kaikille ihmisille näköalan osallisuuteen ja haluamisen arvoiseen tulevaisuuteen Suomessa.

Tämän aloitteen tekijä, helsinkiläinen Aleksis Kiven Kokoomus, aloittaa omalta osaltaan käytännön teot järjestämällä keskustelutilaisuuden kokoomuslaisesta, kaikki kansalaiset ja Suomessa asuvat huomioon ottavasta sosiaalipolitiikasta. Tervetuloa keskustelemaan!