Urheilutapahtumat pois ihmisoikeuksia rikkovista maista. Yhteinen aloite Brysselin Kansallisseuran kanssa.

25.4.2022

Kokoomuksen puoluekokoukselle, 

Ihmisoikeuksia rikkovat autoritaariset valtiot ovat viime vuosina saaneet järjestettäväkseen useita suuria kansainvälisiä urheilutapahtumia. Pekingin ja Sotshin talviolympialaiset ja tulevat jalkapallon MM-kisat Qatarissa ovat näkyvimpiä esimerkkejä. Yhteistä tapahtumille on, että järjestäjät ovat voittaneet kilpailevat tarjoukset lahjomalla päätöksentekijöitä.

Valtavan medianäkyvyyden saavat tapahtumat luovat positiivista julkikuvaa järjestäjästään ja toimivat näin pehmeän vaikuttamisen välineenä. Tämän ohella ne vahvistavat autoritaarisen johdon mainetta omassa maassaan. Kisapaikkojen rakentamiseen liittyvä piittaamattomuus ja korruptio uhkaavat rakentajien henkeä ja kisojen järjestämiseen liittyvät korruptoivat rakenteet kurjistavat maiden kansalaisten asemaa ja heikentävät muun muassa sananvapaustilannetta, mikä nähtiin esimerkiksi Kiinassa, jossa valtio sensuroi voimakkaasti kisojen ympärillä tapahtuvaa tiedonvälitystä ja urheilijoiden mahdollisuuksia sanoa mielipiteitään.

Suurten kansainvälisten urheilujärjestöjen varainkäytön valvonta on vain harvoin läpinäkyvää, jolloin niiden taloudellisesta toiminnasta on yleensä vaikea tai lähes mahdoton saada täyttä kuvaa. Myös tämä altistaa ne korruptiiviselle toiminnalle. 

Me allekirjoittaneet olemme syvästi huolissaan siitä, että osallistumalla autoritaarisissa maissa järjestettäviin suuriin kansainvälisiin urheilutapahtumiin liberaalit demokratiat käytännössä tukevat suljettuja, ihmisoikeuksia ja sananvapautta polkevia autoritatiivisia tai jopa diktatorisia hallintoja. Suomen onkin otettava tiukka linja ja toimittava määrätietoisesti siten, että urheilutapahtumia ei järjestettäisi maissa, jotka rikkovat YK:n ihmisoikeussopimuksia ja jos näin tapahtuu, ei Suomi niihin osallistuisi. 

Valtiojohdon on otettava kantaa ihmisoikeuksien puolesta kieltäytymällä osallistumasta diplomaattisesti puheena oleviin tapahtumiin. Tämän on koskettava myös yksittäisiä valtioneuvoston jäseniä. Ulkoministeriön on myös informoitava urheilujärjestöjä ihmisoikeustilanteesta, joka vallitsee kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjämaissa tai sellaiseksi pyrkivissä, jolloin nämä eivät voi vedota tietämättömyyteen. 

Tärkeimpänä kaikista Suomen on ajettava Euroopan Unionissa ja erityisesti sen neuvostoissa urheilupolitiikkaa, jossa yhteisesti vaaditaan kansainvälisiä urheilujärjestöjä huomioimaan päätöksissään ihmisoikeudet ja myös kunnioittamaan toiminnassaan hyvän hallinnon periaatteita. Julkilausumatasolla urheiluministerit ovat ottaneet asiaan kantaa, mutta neuvoston on tarvittaessa ajettava myös yhteisiä sanktioita.  

Tapahtumien järjestämisessä on otettava huomioon myös niiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Suomen ei tule antaa tukeaan tapahtumille, joiden suorituspaikat jäävät vaille käyttöä tapahtuman jälkeen tai joiden rakentamisessa on esimerkiksi häädetty ihmisiä kodeistaan. Suomen on myös vaadittava, että päätettäessä kisojen sijainnista muun muassa KOK ja muut ylikansalliset urheilujärjestöt ottavat vertailukriteerikseen tapahtumien jättämän hiilijalanjäljen. 

Hyväksyessään tämän aloitteen Kokoomuksen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta edistämään aloitteessa mainittuja tavoitteita ja toimimaan hallituksessa ollessaan siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö ryhtyy käymään näiden tavoitteiden mukaisista periaatteista määrätietoista keskustelua Suomalaisten valtionapua nauttivien urheilujärjestöjen johdon kanssa ja pyrkii vaikuttavampaan toimintaan Euroopan unionissa.