Mitä alustajamme sanoivat? Poimintoja toukokuun seminaarista

15.6.2022

AKK järjesti 24.5.2022 Ostrobotnialla hyvinvointipolitiikkaa käsitelleen tilaisuuden "Kaikkien Suomi, hyvinvointipolitiikan haasteet ja haluttu tulevaisuus?" Tässä puhujien pointteja.

 

* * *

Osmo Soininvaara

 

 • Sosiaaliturva on historian kuluessa syntynyt tilkkutäkki, jota pitäisi pystyä uudistamaan myös kokonaisuutena. Uudistushanke ei juuri näytä etenevän.
 • Taloustieteen metodeja pitää uskaltaa käyttää, kun työmarkkinoiden tilannetta ja toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan.
 •   Yhteiskunnallinen tasa-arvo nousi 1980 -luvun loppuun. Paine palkkaerojen kasvuun on kasvanut työpaikkojen tuottavuuserojen johdosta
 • Tasa-arvon etsiminen palkkapolitiikan kautta johtaa rakenteelliseen työttömyyteen
 • kohtaanto-ongelma on tälle kaunisteleva nimitys tälle
 • jos vasara on ainoa työkalu, kaikki ongelmasi näyttävät nauloilta
 • Tulisi tukea pienpalkkaisia mieluummin kuin maksaa työttömyydestä. Näin monissa maissa on eri muodoin tehtykin.
 • Tarvitaan ´negatiivinen tulovero´ - valtio siis maksaisi (pientä)  korvausta pienituloisimmille
 • Pieniäkin uudistuksia mahdollista tehdä, esimerkiksi
 • ulosottovelalliset pois tuloloukusta
 •  positiivinen luottorekisteri auttaa vähän
 • vastuu lainojen tyrkyttäjille
 •  henkilökohtainen konkurssi mahdolliseksi
 •  Kelan työkyvyttömyyseläke vammaistueksi

 

Mia Laiho

 

 • Monet sosiaaliturvan käytännön asiat ovat valinkauhassa, kun hyvinvointialueilla juuri nyt valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä kokonaisuudessaan hyvinvointialueille (1.1.2023)
 • Yleisen tason riskejä hallinnon paisuminen, voimakas valtionohjaus (vaikka alueella tunnetaan tilanne paremmin).
 • Suuria taloudellisia riskejä palkkaharmonisaation taso ja puuttuvat varat
 • Suuret kaupungit uudistuksen kärsijöitä rahoituksen jakautumisessa 
   
 • Hyvinvointipalveluiden tueksi tarvitaan lisää erilaisia mittareita, joilla palveluiden toteutumisen vastetta voidaan mitata
 • Terveyshyötyjen mittaaminen usein mahdollista, kehitettävä edelleen
 •  Myös ja erityisesti myös sosiaaliturvan ja sosiaalihuollon palveluiden hyötyjä on suuri tarve mitata, vaikka näiden vaikuttavuuden tutkiminen on perinteisesti nähty hankalaksi
   
 • Miten yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä ja miten viranomaisyhteistyö tulee sujumaan? Tarvitaan linjauksia, myös lainsäädännössä.
 •  Erityisesti ikäihmisten palveluiden järjestämisessä tulee olemaan paljon haasteita

 

Juhana Vartiainen

 

 • Suomi kuuluu menestyneisiin pohjoismaihin. On kuitenkin muita pohjoismaita edellä ikärakenteen muutoksessa eikä Suomessa ei ole osattu oikein vastata haasteeseen. - Entä miten työvoimaa saadaan houkutelluksi Suomeen (Ukrainan pakolaisillakin byrokratiassa ongelmia)
 •  Suomessa Pohjoismaiden korkein rakenteellinen työttömyys.  Myös julkinen talous pahasti alijäämäinen
 • Taloudellinen epätasa-arvo ei ole itse asiassa viime vuosina ainakaan merkittävästi tilastojen mukaan lisääntynyt, vaikka niin usein koetaan
 •  Suomalainen korporatismi = järjestövalta hidastaa uudistuksia. Työmarkkinajärjestöt ja niiden luokkataisteluasenne estäneet sotu:nkin uudistamista. Erona myös että muissa pohjoismaissa palkat sovitaan yksilöllisesti
 • Meillä on esimerkiksi terveydenhuollon resurssit kohdennettu nyt osin epätarkoituksen-mukaisella tavalla työterveyteen
 • Poliittinen ja yleinen asenneilmapiiri ei muutenkaan herätä optimismia uudistusten etenemisestä
 •  Taloustieteen metodi ja tulokset (käyttäytymistieteenä) otettava todesta, kun arvioidaan sosiaaliturvaa ja taloutta. Muissa Pohjoismaissa puhutaan enemmän taloustieteen tuella ja terminologialla. Joskus taloustiede voi tuntua julmaltakin
 •  Eläkeputken poisto sekä työnhakupakko -> ovat tehtyjä hyviä uudistuksia, lisäävät nyt työnhakua. Virkamietinnöissä puhuttu työnhakuvelvoitteen kohdalla uhkavaikutuksesta. (Muuten maan hallitus on ottanut tämän oletuksen sellaisenaan, mutta muuttanut ´ohjausvaikutukseksi´.)
 • Asenteen ja ilmapiirin suhteen en näe oikein muuta suuntaa kuin hyvän luterilaisen työmoraalin tie – ihmisellä ensisijainen velvollisuus huolehtia toimeentulosta. Silloin kun tämä ei ole mahdollista, tulevat sosiaali- ja ansioturvan muodot. (Tuloloukut pois suuremmalla velvoittavuudella.)
 • Monista pienistä korjaustarpeista samaa mieltä kuin keskustelussa. Esimerkiksi konkurssilainsäädännön uudistus: Kyllä.